הדף מציג 100 שיעורים אחרונים מתוך קטגוריית וידאו

לימוד יומי – ז' אב ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=-dD983HyvIw

לימוד יומי – ו' אב ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=3X4-QrEGCmQ

לימוד יומי – ה' אב ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=6BtiNuRTFnA

לימוד יומי – ד' אב ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=oNp_1yQDMW0

לימוד יומי – ג' אב ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=MG3mRjH-KPg

לימוד יומי – כ"ט תמוז ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=6M1Metau984

לימוד יומי – כ"ח תמוז ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=Vzg0DrMzJPU

לימוד יומי – כ"ז תמוז ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=TyHXfD5MGYY

לימוד יומי – כ"ו תמוז ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=_Y69gs7P1QM

לימוד יומי – כ"ה תמוז ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=KiPCWjX2-A0

לימוד יומי – כ"ב תמוז ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=H6blz803SCw

לימוד יומי – כ"א תמוז ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=RbddUebCK1I

לימוד יומי – כ' תמוז ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=DQweJrspUyA

לימוד יומי – י"ט תמוז ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=6I6uBI3d0cM

לימוד יומי – י"ח תמוז ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=Aak2w-yYqTY

לימוד יומי – ט"ו תמוז ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=6GjKp6zsol8

לימוד יומי – י"ד תמוז ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=Gm650j5KGJs

לימוד יומי – י"ג תמוז ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=nsc9fnqilLc

לימוד יומי – י"ב תמוז ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=SYfOH1bcIAk

לימוד יומי – י"א תמוז ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=iCbPFXwDQJg

לימוד יומי – ח' תמוז ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=dBt86lhk5-o

לימוד יומי – ז' תמוז ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=T2hg-DSFJPU

לימוד יומי – ו' תמוז ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=n64EMNkXr7E

לימוד יומי – ה' תמוז ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=KT6a8GJqGgs

לימוד יומי – ד' תמוז ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=CcKSp0pKTm0

לימוד יומי – א' תמוז ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=6cEzm4Bsatc

לימוד יומי – ל' סיוון ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=tjrvPEO9hIo

לימוד יומי – כ"ט סיוון ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=wjDNH9xlxYA

לימוד יומי – כ"ח סיוון ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=0h4K82GtTyM

לימוד יומי – כ"ז סיוון ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=0aELQRiWQgc

לימוד יומי – כ"ד סיוון ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=lz7wSSYCN9Q

לימוד יומי – כ"ג סיוון ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=TVZeOdP5Y98

לימוד יומי – כ"ב סיוון ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=OwHj5D_unfk

לימוד יומי – כ"א סיוון ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=iNIyK9vUdlQ

לימוד יומי – כ' סיוון ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=eAtR7eVzB14

לימוד יומי – י"ז סיוון ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=QIIRAEnr_yE

לימוד יומי – ט"ז סיוון ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=i3NGc4vH5CI

לימוד יומי – ט"ו סיוון ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=oXkjJNN71v4

לימוד יומי – י"ד סיוון ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=_tHFPnPAovU

לימוד יומי – י"ג סיוון ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=0MdTqHuhbnU

לימוד יומי – י' סיוון ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=iYEsiQcdIpU

לימוד יומי – ט' סיוון ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=6yYcIHJ3lOA

לימוד יומי – ח' סיוון ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=REm5wNd0iRk

לימוד יומי – ז' סיוון ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=enfyqaZOn7g

לימוד יומי – ג' סיוון ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=brTxgDh_SGs

לימוד יומי – א' סיוון ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=iWku1HzLf2w

לימוד יומי – ב' סיוון ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=krayqFK-lbQ

לימוד יומי – כ"ט אייר ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=yrmnOzkQKMk

לימוד יומי – כ"ח אייר ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=AWcMcT6F-jA

לימוד יומי – כ"ה אייר ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=A-LNlEEgQJs

לימוד יומי – כ"ד אייר ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=JfYEJOvVuc4

לימוד יומי – כ"ג אייר ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=GNkeYTy0ETc

לימוד יומי – כ"ב אייר ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=D1_NKOTYlFc

לימוד יומי – כ"א אייר ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=8ipOoxiojQQ

לימוד יומי – י"ח אייר ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=6LgkOwUgIMY

לימוד יומי – י"ז אייר ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=TW1bJlMeYpI

לימוד יומי – ט"ז אייר ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=h13M18v21ks

לימוד יומי – ט"ו אייר ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=POCvb-SKUSE

לימוד יומי – י"ד אייר ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=IzWyX-VnWR4

לימוד יומי – י"א אייר ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=MPmM4r2svaM

לימוד יומי – י' אייר ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=M3H6tJ99mhU

לימוד יומי – ט' אייר ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=rFs43IrD6Vs

לימוד יומי – ח' אייר ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=rqX2kSJpyWU

לימוד יומי – ז' אייר ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=UCsgGkkWcLc

לימוד יומי – ד' אייר ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=8ZYOv2PBQ-Y

לימוד יומי – ג' אייר ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=0rh1WFVADUo

לימוד יומי – ב' אייר ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=J1MueDV4Qzw

לימוד יומי – א' אייר ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=ABH0ulvQy5I

לימוד יומי – ל' ניסן ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=bb9X6uJwZbM

לימוד יומי – כ"ז ניסן ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=D6jxSku-OTE

לימוד יומי – כ"ו ניסן ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=pLdwzx31_HE

לימוד יומי – כ"ה ניסן ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=cbtFhhvXGCM

לימוד יומי – כ"ד ניסן ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=okjtNJI3urk

לימוד יומי – כ"ג ניסן ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=yLezOrvdT4o

לימוד יומי – י"ט ניסן ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=E7TBghyR6uI

לימוד יומי – י"ח ניסן ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=SYh_2frogeg

לימוד יומי – י"ז ניסן ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=ZcMPn1uJqkE

לימוד יומי – י"ג ניסן ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=w2CZQYW5YXE

לימוד יומי – י"ב ניסן ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=rA3mPo7K6Fw

לימוד יומי – י"א ניסן ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=pphXO_1QS5w

לימוד יומי – י' ניסן ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=eEvXPYP8kno

לימוד יומי – ט' ניסן ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=f9S_NkQ5sjU

לימוד יומי – ו' ניסן ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=lixtL60iikk

לימוד יומי – ה' ניסן ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=a6hYjcJ1tlk

לימוד יומי – ד' ניסן ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=oWm6b9_E98c

לימוד יומי – ג' ניסן ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=zObh_fGHVDs

לימוד יומי – ב' ניסן ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=nj3WUh5jtO0

לימוד יומי – כ"ח אדר ב' ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=tMcsrmqbrhI

לימוד יומי – כ"ז אדר ב' ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=eqriL9On_-E

לימוד יומי – כ"ו אדר ב' ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=ewizRm7qMIM

לימוד יומי – כ"ה אדר ב' ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=ar5fnzXX0ok

לימוד יומי – כ"ד אדר ב' ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=3f1MXFdgux8

לימוד יומי – כ"א אדר ב' ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=_08YQm6mOfc

לימוד יומי – כ' אדר ב' ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=NdaXVWX4PP0

לימוד יומי – י"ט אדר ב' ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=GAuwBVLAFsE

לימוד יומי – י"ח אדר ב' ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=5h6MPOyFADU

לימוד יומי – י"ז אדר ב' ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=6O2NG5tSXro

לימוד יומי – י"ב אדר ב' ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=ARNdRvqs5RQ

לימוד יומי – י"א אדר ב' ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=aa8E3ylUVjI

לימוד יומי – י' אדר ב' ה'תשפ"ב
https://www.youtube.com/watch?v=GkfJOqZsmjQ