לקט נריקס Nerix B.D

למנצח על שושנים

למנצח בנגינות משכיל

חם לבי בקרבי בהגיגי תבער אש

תרננה שפתי כי אזמרה לך

טעמו וראו כי טוב ה'

יפה נוף משוש כל הארץ

ה' רועי לא אחסר

ברוך הגבר אשר יבטח בה'

כל הנשמה תהלל יה הללויה

לשבור את החומות

שאגתי מנהמת לבי

אברכה את ה' בכל עת

נריקס – מקבץ טראנסים – 1

נריקס מקבץ טראנסים – 2

נריקס מקבץ טראנסים – 3