MP3 להאזנה והורדה

1) לפניכם דיסקים משיעורי הרב להאזנה ישירה – תיהנו ותפיצו!!

2) לפניכם מקבץ דיסקים משיעורי הרב להורדה בהורדה ישירה:

לקט דיסקים – שיעורים חדשים – 1-15 (622 מ"ב)

לקט דיסקים – שיעורים חדשים – 16-30 (633 מ"ב)

לקט דיסקים – שיעורים חדשים – 31-45 (622 מ"ב)

לקט דיסקים – שיעורים חדשים – 46-58 (562 מ"ב)

לקט ב' שיעורים דיסקים חדש – 1-15 (639 מ"ב)

לקט ב' שיעורים דיסקים חדש – 16-31 (633 מ"ב)

לקט ב' שיעורים דיסקים חדש – 32-46 (626 מ"ב)

לקט ב' שיעורים דיסקים חדש – 47-57 (645 מ"ב)

לקט ב' שיעורים דיסקים חדש – 58-67 (618 מ"ב)

לקט ב' שיעורים דיסקים חדש – 68-78 (612 מ"ב)

לקט ב' שיעורים דיסקים חדש – 79-87 (577 מ"ב)

לקט ב' שיעורים דיסקים חדש – 88-93 (388 מ"ב)

שיעורים דיסק – למעלה למעלה (641 מ"ב)

שיעורים דיסק -למטה למטה (668 מ"ב)

שיעורים דיסק -לב חזק ואמיץ (634 מ"ב)

שיעורים דיסק -ישר לתוך הוריד (637 מ"ב)

שיעורים דיסק -לא דתיים (1.2 ג"ב)

לקט שיעורים דיסקים – 2-8 (560 מ"ב)

לקט שיעורים דיסקים – 9-16 (687 מ"ב)

לקט שיעורים דיסקים – 17-27 (805 מ"ב)

לקט שיעורים דיסקים – 28-34 (664 מ"ב)

לקט שיעורים דיסקים – 35-44 (645 מ"ב)

לקט שיעורים דיסקים – 45-53 (631 מ"ב)

לקט שיעורים דיסקים – 54-64 (658 מ"ב)

לקט שיעורים דיסקים – 65-73 (619 מ"ב)

לקט שיעורים דיסקים – 74-86 (621 מ"ב)

לקט שיעורים דיסקים – 87-98 (603 מ"ב)

לקט שיעורים דיסקים – 99-111 (629 מ"ב)

לקט שיעורים דיסקים – 112-121 (401 מ"ב)

לקט שיעורים דיסקים – 122-132 (699 מ"ב)

לקט שיעורים דיסקים – 133-144 (641 מ"ב)

לקט שיעורים דיסקים – 145-156 (610 מ"ב)

לקט שיעורים דיסקים – 157-167 (516 מ"ב)

לקט שיעורים דיסקים – 168-183 (662 מ"ב)

לקט שיעורים דיסקים – 184-195 (668 מ"ב)

לקט שיעורים דיסקים – 197-208 (516 מ"ב)

לקט שיעורים דיסקים – 209-215 (298 מ"ב)

========================================================

————————
*נריקס Nerix B.D
————————
למצנח על שושנים

למנצח בנגינות משכיל

חם ליבי בקרבי

תרננה שפתי כי אזמרה לך

טעמו וראו כי טוב ה'

יפה נוף משוש כל הארץ

ה' רועי לא אחסר

ברוך הגבר אשר יבטח בה'

כל הנשמה תהלל יה' הללויה

לשבור את החומות

שאגתי מנהמת ליבי

אברך את ה' בכל עת

———————————————————————
*הורדת כל הדיסקים ב-3 קבצים גדולים כאן למטה v
———————————————————————

נריקס מקבץ טראנס – 1 (619 מ"ב)

נריקס מקבץ טראנס – 2 (493 מ"ב)

נריקס מקבץ טראנס – 3 (476 מ"ב)

========================================================
———————–
*תורה & מוזיקה
———————–

אדיר במרום

בייבי ברסלב

בצלצלי תרועה

פשוט כפול

חג שמח

כפלח הרימון

כאפיקים בנגב

כהרף עין

מקור חכמה

מלכות פה

מלכות הכבוד

משולש מרובע

סבא ישראל

שלוה בארמנותיך

שמע ישראל

אבינו מלכנו

למען שמו

הללויה

מזמור לדוד

מלאכי עליון

הודו לה'

אל מנוחתי

עורה לקראתי

ברוב חסדך

ישתבח שמך

*מקבץ דיסקים להורדה (קבצים גדולים)
——————————————————-

T&M מקבץ דיסקים טראנס – עונה 2 חלק א (1050 מ"ב)

T&M מקבץ דיסקים טראנס – עונה 2 חלק ב (970 מ"ב)

=======================================================

כזוהר הרקיע – נעימות (148 מ"ב)

מוזיקה נשמה מהיכל (538 מ"ב)

תיקון הכללי (162 מ"ב)