MP3 להאזנה והורדה

לפניכם דיסקים משיעורי הרב להורדה בהורדה ישירה, ובהמשך הדף גם להאזנה ישירה – תיהנו ותפיצו!!

לקט דיסקים – 2-8 (560 מ"ב)

לקט דיסקים – 9-16 (687 מ"ב)

לקט דיסקים – 17-27 (805 מ"ב)

לקט דיסקים – 28-34 (664 מ"ב)

לקט דיסקים – 35-44 (645 מ"ב)

לקט דיסקים – 45-53 (631 מ"ב)

לקט דיסקים – 54-64 (658 מ"ב)

לקט דיסקים – 65-73 (619 מ"ב)

לקט דיסקים – 74-86 (621 מ"ב)

לקט דיסקים – 87-98 (603 מ"ב)

לקט דיסקים – 99-111 (629 מ"ב)

לקט דיסקים – 112-121 (401 מ"ב)

לקט דיסקים – 122-132 (699 מ"ב)

לקט דיסקים – 133-144 (641 מ"ב)

לקט דיסקים – 145-156 (610 מ"ב)

לקט דיסקים – 157-167 (516 מ"ב)

עלים לתרופה 1 (114 מ"ב)

עלים לתרופה 2 (112 מ"ב)

עלים לתרופה 3 (72 מ"ב)

כזוהר הרקיע (148 מ"ב)

למנצח אל שושנה (354 מ"ב)

למעלה למעלה (641 מ"ב)

למטה למטה (668 מ"ב)

לב חזק ואמיץ (634 מ"ב)

לא דתיים (1.2 ג"ב)

נשמה מהיכל (538 מ"ב)

תיקון הכללי (162 מ"ב)

טראק רבנו 1 (71 מ"ב)

טראק רבנו 2 (44 מ"ב)

טראק רבנו 3 (100 מ"ב)

טראק רבנו 4 (100 מ"ב)

טראנסבג 1 (41 מ"ב)

טראנסבג 2 (42 מ"ב)

ישר לתוך הוריד (637 מ"ב)

לידיעתכם: ניתן להוריד את הקובץ למחשב על ידי לחיצה על הקישור להורדה עם המקש הימני שבעכבר ובחירה באפשרות השמירה בשם.

תורה ומוזיקה

שיעוריםהאתר בשלבי פיתוח. צפייה מהנה!