הקדשות

אנו מבקשים בזאת להקדיש את כל פעילות האתר והזכויות הרוחניות הרבות שיצאו מכך לרפואת כל חולי עם ישראל ולעילוי נשמות כל עם ישראל.

ובכללם, לעילוי נשמת:

המנוח ישראל בן רחל ע"ה

וכן אנו מודים לכל העוסקים במלאכת הקודש, ובכללם לכבוד הרב, ולמקליטים ולעורכים ולמפיצים.

ויהי רצון שיהיו כל מעשינו לשם שמיים, אמן.האתר בשלבי פיתוח. צפייה מהנה!