תורה ומוזיקה

ברוך הגבר אשר יבטח בה’ והיה ה’ מבטחוהאתר בשלבי פיתוח. צפייה מהנה!