לכבוד השם יתברך ולאקמא שכינתא מעפרא, שיעורי חיזוק מהרב שלום סבג שליט"א ע"פ דרכו של רבינו נחמן מברסלב זיע"א

עדכונים אחרונים

עדכון מתאריך 30 ביולי 2015:

לקבלת הדיסקים במחיר עלות, צלצלו כעת: 054-753-18-18